ประเภท

โคมฉาย LED อัจฉริยะ

ระบบแสงนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ความมั่นคงสูง มีประสิทธิภาพสูงสุด และพลังงานสูงแม่นยำไฟเล็ง ระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง ในตัวป้องกันแสงจ้าระบบ
โอ๊ค LED จำกัดเป็นหนึ่งในด้านบนระดับจีนน้ำท่วมนำสมาร์ทแสงผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ มีชื่อดังสมาร์ทนำท่วมแสงแบรนด์ เป็นบริษัทมืออาชีพ เรามีโรงงานของเราเอง ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ